Manuál hlavního pořadatele

02.11.2012 19:50

I.
Hlavní pořadatel

Před turnajem:

 1. Týden před konáním turnajem kontaktuje sekretáře oddílu (telefonicky, e-mailem) a domluví se na předání níže uvedeném materiálu k pořádání
 2. Zajistí si od sekretáře oddílu: Zápisy o utkání (ZOU), výplatnici rozhodčím, peníze na výplatu rozhodčím, výsledkové tabulky, označení šaten (pro družstva, rozhodčí), lékárničku, stopky, hrací míčky a označení pořadatelů
 3. Dostaví se po správcovi haly jako první na daný turnaj (50 minut před začátkem, výjimka pouze pokud budou mantinely postaveny již v pátek před turnajem!!!
 4. Zajistí postavení mantinelů – hřiště – s pomocí hráčů pořádajícího družstva
 5. Zajistí vyvěšení rozpisu šaten pro jednotlivé týmy
 6. Zajistí šatny pro jednotlivé týmy
 7. Zajistí pořadatelský stolek, trestné lavice (židličky), časomíru - s pomocí hráčů pořádajícího družstva


Během turnaje:

 1. Podepíše Zápis o utkání v kolonce hlavní pořadatel
 2. Předá zápis o utkání VD nebo trenérům jednotlivých týmů
 3. Kontroluje časoměřiče, zapisovatele u pořadatelského stolku
 4. Spolupracuje s rozhodčími (vulgární diváci…)
 5. Po ukončení každého utkání odešle pomocí sms výsledek utkání sekretáři oddílu!!!
 6. Zajistí výplatu rozhodčích – odměna za utkání + cestovní příkaz, musí tam být dané údaje rozhodčích
  (vše bude vyplněno)
 7. Po skončení turnaje zajistí úklid haly, mantinelů a zkontroluje si veškeré dokumenty (ZOU, výplatnice)
 8. Úklid mantinelů zajišťuje družstvo FBC ZŠ Uničov, které pořádá turnaj
 9. Po skončení turnaje kontroluje šatny se správcem haly a předání klíčů správci haly

Po turnaji:

 1. Odevzdá sekretáři vyplněné dokumenty (ZOU, výplatnice)
 2. Odevzdá sekretáři zbylé peníze na rozhodčí
   

II.
Zapisovatel

 1. Je zodpovědný za vyplňování zápisu o utkání (ZOU)
 2. Zápis vyplňuje dle pokynů na zadní straně  ZOU
 3. Spolupracuje s rozhodčím
 4. Podepíše ZOU v kolonce zapisovatel

 

III.
Časoměřič

 1. Časoměřič je zodpovědný za hrací čas
 2. Časoměřič kontroluje a oznamuje konec trestu hráči na trestné lavici
 3. Spolupracuje s rozhodčím
 4. Podepíše ZOU v kolonce časoměřič

IV.
Zdravotník

 1. Zdravotník vykonává zdravotnický dohled při turnaji
 2. Zdravotník ošetřuje drobná zranění
 3. V případě vážnějšího zranění konzultuje a spolupracuje s hlavním pořadatelem popřípadě s VD družstva
 4. Při vážnějším zranění volá zdravotník nebo hlavní pořadatel ZZS.

V.
Pořadatel

 1. Pořadatel přispívá k hladkému průběhu turnaje a řídí se pokyny hlavního pořadatele
 2. Pořadatel zejména: opravuje mantinely, podílí se na přípravě hřiště, vyvěšení rozpisu utkání a šaten, úklid po turnaji.