Předpis soutěže Olomoucká liga starších žáků

pro ročník 2017/2018

 

 
 • Základní část (ZČ):

12 družstev, každé s každým dvoukolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji utká 6 družstev a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání); 11 družstev pořádá 2 turnaje, Floorball player FBC Droždín žádný. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích. Družstvo Floorball player FBC Droždín přispívá pořadateli svých utkání paušální částkou 800 ,- Kč za utkání. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

 • Hodnocení výsledků: Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
 • Postup: 1. družstvo po ZČ přímo na finálový turnaj MČR (4. - 6.5.2018)
 • Sestup: Automatickým sestupujícím je družstvo FBS Olomouc B.
  Upozornění: od sezóny 2018/2019 bude počet účastníků Olomoucké ligy starších žáků omezen na 11-ti člennou skupinu.
 • Trenérské vedení: Trenér licence C – platí pro družstva, která nestartují v soutěži prvním rokem. Trenér licence D.
 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.
 • Rozměry hřiště: Hraje se na hřištích o rozměrech min. 34 x 16max. 36 x 18 m.
 • Soutěžní kauce: 2.500,- Kč
 • Startovné: 3.000,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 200,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS FbU
 • Věkové kategorie: mohou hrát starší žáci (nar. 1.1. 2003 až 31.12. 2004), mladší žáci (nar. 1.1. 2005 až 31.12. 2006) a staršíí žákyně (nar. 1. 1. 2003 až 31. 12. 2006) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Doporučení: zajistit vyplnění technického on-line přenosu (branky, vyloučení hráčů, time outy a nástupy brankářů) včetně provedení kontroly správnosti nastupování hráčů před utkáním (zadání sestav družstev a provedení kontroly v systému FIS), výsledek kontroly zapisovatel sdělí rozhodčím utkání.
 • Upozornění: start hráčů za různá družstva svého oddílů
 • Za družstvo mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy dva hráči dané věkové kategorie z každé jiné soupisky jiných družstev téhož oddílu startujících ve stejné věkové kategorii. Za družstvo může nastoupit i třetí hráč dané věkové kategorie ze soupisek jiných družstev téhož oddílu startujících ve stejné věkové kategorii v případě, že tento hráč startuje jako brankář. Hráč, který za družstvo nastoupil v určitý den, již není oprávněn ve stejný den nastoupit za jiné družstvo hrající stejnou úroveň soutěže.