Předpis soutěže Olomoucká liga starších žáků

pro ročník 2019/2020

 

 
 • Základní část (ZČ):

10 družstev, každé s každým jednokolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva současně na dvou místech, s výjimkou 5. turnaje (každé družstvo odehraje 1 utkání), turnaje se odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání). 9 družstev pořádá 1 turnaj, FBC Hranice žádný. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj, včetně výplaty rozhodčích.

 • Nadstavbová část o vítěze:

Hraje 1. až 5. družstvo po ZČ, každé s každým tříkolově. Body a skóre ze ZČ se přebírají i do nadstavby. Hrají se jednodenní turnaje. 4 družstva pořádají 1 turnaj, 1 družstvo 2 turnaje. Družstva, která pořádají 1 turnaj, přispívají pořadateli 6. turnaje paušální částkou 850,- Kč za utkání. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

 • Nadstavbová část o umístění:

Hraje 6. až 10. družstvo po ZČ, každé s každým tříkolově. Body a skóre ze ZČ se přebírají i do nadstavby. Hrají se jednodenní turnaje. 4 družstva pořádají 1 turnaj, 1 družstvo 2 turnaje. Družstva, která pořádají 1 turnaj, přispívají pořadateli 6. turnaje paušální částkou 850,- Kč za utkání. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

 • Hodnocení výsledků: Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
 • Postup: V tuto chvíli není znám postupový klíč. Bude upřesněno.
 • Podmínky účasti v OL lize starších žáků pro sezónu 2020/2021: Půjde o otevřenou soutěž, do které mohou oddíly přihlašovat pouze jedno družstvo.

  Oddíl může do soutěže přihlásit družstvo pouze v případě, že se v předchozím ročníku účastnil soutěže kategorie starších žáků. V případě přihlášení více než 10 družstev budou do soutěže zařazena družstva v pořadí podle konečného umístění ve všech soutěžích starších žáků v soutěžním ročníku 2019/2020. Přednost dostane vítěz OL přeboru starších žáků.

 • Trenérské vedení: Trenér licence C – platí pro družstva, která nestartují v soutěži prvním rokem. Trenér licence D.
 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.
 • Rozměry hřiště: Hraje se na hřištích o rozměrech min. 34 x 16max. 36 x 18 m.
 • Soutěžní kauce: 2.500,- Kč
 • Startovné: 3.000,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 250,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje.
 • Věkové kategorie: mohou hrát starší žáci (nar. 1.1. 2005 až 31.12. 2006), mladší žáci (nar. 1.1. 2007 až 31.12. 2008) a žákyně (nar. 1. 1. 2005 až 31. 12. 2008) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Upozornění: Pořadatel je povinen zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj minimálně (branky, vyloučení hráčů, time-outy, nástupy brankářů, střídání brankářů a čas brankářů na hřišti, jméno zadavatele on-line přenosu).
 

Předpis soutěže Olomoucký přebor starších žáků (7OS2-A) pro ročník 2019/2020

 • Základní část (ZČ):

6 družstev, každé s každým čtyřkolově. Hrají se jednodenní turnaje, na nichž se vždy střetne 5 družstev, jedno družstvo má volno. Každé družstvo sehraje na jednom turnaji dvě utkání. Pořadatel hradí veškeré náklady na pořádání turnaje včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích. Každé družstvo pořádá dva turnaje.

 • Hodnocení výsledků: Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
 • Postup: 1. družstvo po ZČ přímo do Olomoucké ligy starších žáků.
 • Sestup: Ne.
 • Trenérské vedení: Trenér licence D.
 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti. Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.
 • Rozměry hřiště: Hraje se na hřištích o rozměrech min. 34 x 16 m až max. 36 x 18m.
 • Soutěžní kauce: 2.000,- Kč
 • Startovné: 2.500,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 250,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje
 • Věkové kategorie: mohou hrát starší žáci (nar. 1. 1. 2005 až 31. 12. 2006), mladší žáci (nar. 1. 1. 2007 až 31. 12. 2008) a žákyně (nar. 1.1. 2005 až 31.12. 2008) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Upozornění: Pořadatel je povinen zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj minimálně (branky, vyloučení hráčů, time-outy, nástupy brankářů, střídání brankářů a čas brankářů na hřišti, jméno zadavatele on-line přenosu).