Předpis soutěže Olomoucká liga starších žáků

pro ročník 2018/2019

 

 
 • Základní část (ZČ):

11 družstev, každé s každým dvoukolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji utká 5 družstev (jedno družstvo má vždy volno) a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání); každé družstvo pořádá 2 turnaje. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

 • Hodnocení výsledků: Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
 • Postup: 1. družstvo po ZČ přímo na finálový turnaj MČR (3. - 5.5.2019)
 • Sestup: Ne.
 • Trenérské vedení: Trenér licence C – platí pro družstva, která nestartují v soutěži prvním rokem. Trenér licence D.
 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.
 • Rozměry hřiště: Hraje se na hřištích o rozměrech min. 34 x 16max. 36 x 18 m.
 • Soutěžní kauce: 2.500,- Kč
 • Startovné: 3.000,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 200,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje.
 • Věkové kategorie: mohou hrát starší žáci (nar. 1.1. 2004 až 31.12. 2005), mladší žáci (nar. 1.1. 2006 až 31.12. 2007) a žákyně (nar. 1. 1. 2004 až 31. 12. 2007) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Upozornění: Pořadatel je povinen zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj minimálně (branky, vyloučení hráčů, time-outy, nástupy brankářů, střídání brankářů a čas brankářů na hřišti, jméno zadavatele on-line přenosu).