Členské příspěvky pro rok 2018/2019

 

Platby členských příspěvků jsou zde rozděleny do dvou splátek (výjimku tvoří kategorie mužů). Platba se musí uhradit převodem na účet oddílu FBC ZŠ Uničov a to, buď v uvedených splátkách nebo jednorázově.

 

Platby:

číslo účtu: 19-966440207/0100
specifický symbol: 555

variabilní symbol: rodné číslo hráče

 musí být uveden specifický symbol a variabilní symbol

 

termíny k zaplacení členských příspěvků - muži

1. platba: do 21.5.2018 - muži "A" 1 000,- Kč

                                           muži "B" 1 000,- Kč

2. platba: do 15.9.2018 -  muži "A" 1 700,- Kč

                                           muži "B" 1 000,- Kč

3. platba: do 15.12.2018 - muži "A" 1 800,- Kč

                                           muži "B" 1 000,- Kč

Muži "A": 4 500,- Kč i s licencí

Muži "B": 3 000,- Kč i s licencí

 

termíny k zaplacení členských příspěvků

1. platba: do 20.9.2018

2. platba: do 15.12.2018

 

 

Junioři: 3 000,- Kč i s licencí

Dorostenci: 2 400,- Kč

Starší žáci: 2 100,- Kč

Mladší žáci: 1 800,- Kč

Elévové: 1 500,- Kč

Přípravka: 1 200,- Kč