Předpis soutěže Olomoucká liga přípravek

 pro ročník 2017/2018

 

 • Základní část (ZČ):

Herní systém 3+1.

13 družstev. V rámci jednoho kola se odehrají vždy 2 turnaje. Na turnaj se sjede vždy 5 družstev a hrají 1x každý s každým dle Rozpisu utkání; 3 družstva mají volno. Oddíl FBS Olomouc pořádá 4 turnaje, ostatní družstva pořádají 2 turnaje. Pořadatel hradí veškeré náklady na pořádání turnaje včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

Pořadatel turnaje zajistí nákup a předání cen pro 1. – 5. družstvo na turnaji

 • Tresty (vyloučení): 2-minutová a 5-minutová vyloučení budou nahrazena trestným střílením.
 • Hodnocení výsledků: Každý turnaj se vyhodnocuje zvlášť !!! Nevede se dlouhodobá tabulka soutěže !!!

Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

O pořadí na turnaji rozhoduje: 1. vyšší počet bodů, 2. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání, 3. brankový rozdíl ze vzájemných utkání, 4. brankový rozdíl ze všech utkání, 5. los.

 • Zápis o utkání, soupiska hráčů a realizačního týmu: Při utkáních se používá zjednodušený Zápis o utkání. Každé družstvo odevzdá pořadateli před svým prvním utkáním vyplněný zjednodušený Zápis o utkání.
 • Postup: Ne.                          
 • Sestup:  Ne.
 • Trenérské vedení: Trenér licence D.
 • Hrací čas: 2 x 8 minut (čistý čas), 2 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 25 minut
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději v 1800 hod. Turnaj nesmí být rozdělen vloženým utkáním jiné soutěže. Jiné časy nebo případné rozdělení turnaje podléhají schválení.
 • Hrací plocha: Hraje se na hřištích o rozměrech 18 x 10 m22 x 10 m. Povinně vyznačeny pouze branková čára (2 až 2,5 m od zadního mantinelu) a body pro vhazování. Středová čára je pouze vylepena na mantinelu, brankoviště být vyznačeny nemusí.
 • Rozměry branky: Hraje se na brankách dle pravidel florbalu snížených od horní tyče o 30 cm.
 • Soutěžní kauce: 1.000,- Kč
 • Startovné: 1.000,- Kč
 • Odměna rozhodčímu: 100,- Kč  POZOR !!! utkání píská jeden rozhodčí !!!
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS FbU
 • Věkové kategorie: mohou hrát přípravky (nar. 1.1. 2009 až 31.12.2010) a žákyně (nar. 1.1. 2008 až 31.12.2010); dále mohou nastupovat hráči a hráčky po dovršení 5-ti let.
 • Důležité: Pro oddíly, které mají v soutěži více družstev.

Hráč může v jeden den nastoupit pouze za jedno družstvo přípravek. Výjimkou je start brankáře, který může nastoupit za jiné družstvo svého oddílu jako hráč v poli a naopak.