Předpis soutěže Divize - skupina D - 8XM4 - D

pro ročník 2018/2019

 

 • Základní část

12 družstev (která jsou rozdělena do dvojic) každé s každým dvoukolově. Pořadatel hradí všechny náklady na utkání včetně výplaty a cestovních náhrad
rozhodčích. Hrají se víkendové dvojzápasy, jedna dvojice pořádá na svých hřištích, druhá dvojice přejíždí z jednoho místa na druhé křížem.

 • Hodnocení výsledků v základní části:

Utkání v základní části se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání. Pokud se nerozhodne v normální hrací době, následuje po 2 minutové přestávce (bez změny
stran) 5 minutové prodloužení, končící případným vstřelením branky. Pokud o vítězi nerozhodne ani prodloužení, následují trestná střílení dle pravidel florbalu
s výjimkou v počtu trestných střílení – každý ze soupeřů provede tři. Za vítězství v normální hrací době se družstvu do tabulky přidělují 3 body; za vítězství
v prodloužení či na trestná střílení se družstvu do tabulky přidělují 2 body; za prohru v prodloužení či na trestná střílení se družstvu do tabulky přiděluje 1 bod.

 • Nadstavbová část – play-up

Hrají dvě nejvýše umístěná družstva z každé skupiny, které mají právo v sezóně 18/19 hrát Národní ligu. Play-up se hraje na dvě kola. Pro série 1. kola play-up
jsou dvojice tvořeny takto: 1A – 2B; 1B – 2A; 1C – 2D a 1D – 2C. Série 1. kola play-up se hrají na dvě vítězná utkání, 1. a 3. utkání na hřišti lépe umístěného
družstva po ZČ, 2. utkání na hřišti hůře umístěného družstva po ZČ.
V sériích 2. kola se střetnou vítězové prvního kola takto: vítěz 1A/2B – vítěz 1B/2A; a vítěz 1C/2D – vítěz 1D/2C Série 2. kola play-up se hrají na tři vítězná
utkání, 1., 2. a 5. utkání na hřišti lépe umístěného družstva po ZČ, 3. a 4. utkání na hřišti hůře umístěného družstva po ZČ.

 • Hodnocení výsledků v nadstavbové části soutěže:

Utkání v nadstavbové části soutěže se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání. Pokud se nerozhodne v normální hrací době, následuje 10 minutové prodloužení,
končící případným vstřelením branky. Pokud o vítězi nerozhodne ani prodloužení, následují trestná střílení dle pravidel florbalu.

 • Oficiální míček: míček schválený IFF, bílé či vanilkové barvy. Použití míčku jiné barvy podléhá schválení řídícího orgánu.
 • Haly: utkání je možné pořádat v hale splňující podmínky pro halu Kategorie IV – haly pro celostátní soutěže.
 • Trenérské vedení: trenér licence C.
 • Postup: vítězové sérií 2. kola play-up postupují přímo do Národní ligy, poražení v sériích 2. kola play-up hrají B-NL v sérii na tři vítězná utkání;
 • Sestup: 12. družstvo po ZČ sestupuje do Regionální ligy; další sestupující dle sestupů z vyšší soutěže a B-NL;
 • Hrací čas: 3 x 20 min. – čistý čas, 10 min. přestávka, minimální čas na jedno utkání je 180 minut, v play-up 210 minut, umožnit družstvům 30 min.rozcvičku na hřišti. Minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 14 hodin; v play-up pak 18 hodin.
 • Hrací den: pokud není uvedeno jinak, je hracím dnem utkání sobota nebo neděle v rámci přiděleného víkendu; pokud k přidělenému hracímu víkendu připadá i státní svátek (jedná se o pátek či pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den.Hracím dnem utkání 7. kola je neděle 5. 11. 2017. Hracím dnem utkání 18. kola je sobota 3. 2. 2018. Hracím dnem 3. utkání sérií 1. kola play-up je úterý 13. 3. 2018 nebo středa 14. 3. 2018.

Oficiální hrací den utkání základní části soutěže musí pořádající družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července.
Za oficiální hrací den nadstavbové části soutěže je považován den uvedený v hlášence o utkání.
Dohoda oddílů na termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátků utkání:

v den před dnem pracovního volna nejdříve ve 14:00 hod., nejpozději ve 20:00 hod.;
v den před pracovním dnem nejdříve ve 10:00 hod., nejpozději v 18:00 hod.;
v pracovní den nejdříve v 18:00 hod., nejpozději ve 20:30 hod.;
Tři kategorie časů začátků utkání dle vzdálenosti soupeřů:
I. (do150 km) max. rozsah
II. (150 – 300 km) den před dnem pracovního volna max. rozsah, den před pracovním dnem nejpozději 16:00 hod.
III. (nad 300 km) den před dnem pracovního volna max. rozsah, den před pracovním dnem nejpozději 15:00 hod.
Žádosti o změnu termínu (týká se i jiného než povoleného času začátku utkání) se během soutěže posuzují dle článku 9 Soutěžního řádu florbalu.

 • Soutěžní kauce: 6. 000,- Kč.
 • Startovné: 10. 000,- Kč.
 • Odměna rozhodčímu: 750,- Kč základní část; 700,- Kč nadstavbová část.
 • Věkové kategorie: hrají muži (ročníky nar. 1999 a starší), junioři (ročníky nar. 2000 a 2001).
 • Upozornění: účastník Divize je povinen přihlásit do soutěže družstvo ve dvou mládežnických kategoriích (junioři, dorostenci, starší žáci, mladší žáci, elévové nebo přípravka), pokud tak neučiní, bude zařazen do úrovně soutěže, v níž podmínku mít družstva mládeže splní. Po vstřelené brance mohou na hřiště vstupovat hráči pouze za účelem střídání.
 • Ostatní povinnosti: Oddíl je povinen nastoupit k utkání Divize v minimálním počtu 10 hráčů v poli a 1 brankář pod hrozbou sankce do maximální výše 5.000,- Kč. Oddíl je povinen uvádět v hlášence o utkání barevnou kombinaci dresu, v níž nastoupí k domácímu utkání. Hostující oddíl je povinen se k utkání dostavit se dvěma sadami dresů (jednou světlou a druhou tmavou). Funkční prádlo, které není skryto pod dresem, musí být černé barvy nebo musí mít shodnou barvu s převládající barvou dresu.

Předpis soutěže Olomoucký přebor mužů (7OM7-A) pro ročník 2018/2019

 • Základní část (ZČ):

11 družstev, každé s každým dvoukolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji utká 5 družstev (jedno družstvo má vždy volno) a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání), každé družstvo pořádá 2 turnaje. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích

 • Hodnocení výsledků: Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
 • Postup: 1. družstvo po ZČ přímo do Olomoucké ligy mužů.
 • Sestup: 

  Případní sestupující podle počtu sestupujících z vyšších soutěží.

 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut. Minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 90 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Žádosti o změnu termínu během soutěže se posuzují dle Předpisu o změnách termínů ligových soutěží.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.
 • Soutěžní kauce: 3.000,- Kč
 • Startovné: 5.000,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 250,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje.
 • Věkové kategorie: mohou hrát muži (nar. 31. 12. 1999 a starší), junioři (nar. 1. 1. 2000 až 31. 12. 2001) a ženy (nar. 31.12. 1999 a starší) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Upozornění: Pořadatel je povinen zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj minimálně (branky, vyloučení hráčů, time-outy, nástupy brankářů, střídání brankářů a čas brankářů na hřišti, jméno zadavatele on-line přenosu).