Předpis soutěže Divize - skupina E - 8XM4 - E

pro ročník 2019/2020

 

 • Základní část

12 družstev každé s každým dvoukolově. Pořadatel hradí všechny náklady na utkání včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích. Termíny stanoví rozpis utkání.

 • Hodnocení výsledků v základní části:

Utkání v základní části se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání. Pokud se nerozhodne v normální hrací době, následuje po 2 minutové přestávce (bez změny stran) 5 minutové prodloužení, končící případným vstřelením branky. Pokud o vítězi nerozhodne ani prodloužení, následují trestná střílení dle pravidel florbalu s výjimkou v počtu trestných střílení – každý ze soupeřů provede tři. Pokud ani tato série nerozhodne o vítězi, následují extra série po jednom trestném střílení na každé straně. K extra sériím trestných střílení může oddíl nominovat hráče v poli bez omezení. Za vítězství v normální hrací době se družstvu do tabulky přidělují 3 body; za vítězství v prodloužení či na trestná střílení se družstvu do tabulky přidělují 2 body; za prohru v prodloužení či na trestná střílení se družstvu do tabulky přiděluje 1 bod.

 • Nadstavbová část – play-up

play-up hrají tři nejvýše umístěná družstva z každé skupiny a nejlepší družstvo na 4. místě, které mají právo v sezóně 2020/2021 hrát Národní ligu. Play-up hraje 16 družstev a se hraje na dvě kola. Série play-up se hrají na tři vítězná utkání, 1. 2. a 5. utkání na hřišti lépe umístěného družstva po ZČ, 3. a 4. utkání na hřišti hůře umístěného družstva po ZČ. Pro série 1. kola play-up jsou dvojice tvořeny takto: 1A – 3B; 1B – 3A; 1C – 4M; 2A – 2B; 1D – 3E; 2E – 3C; 1E – 3D; 2D – 2C. V sériích 2. kola se střetnou vítězové prvního kola takto: vítěz 1A/3B – vítěz 1B/3A (označení série 2PUA); vítěz 1C/4M – vítěz 2A/2B (2PUB); vítěz 1D/3E – vítěz 2E/3C (2PUC); a vítěz 1E/3D – vítěz 2D/2C (2PUD).

 • Hodnocení výsledků v nadstavbové části soutěže:

Utkání v nadstavbové části soutěže se hrají do rozhodnutí o vítězi utkání. Pokud se nerozhodne v normální hrací době, následuje 10 minutové prodloužení,
končící případným vstřelením branky. Pokud o vítězi nerozhodne ani prodloužení, následují trestná střílení dle pravidel florbalu.

 • Oficiální míček: míček schválený IFF, bílé či vanilkové barvy. Použití míčku jiné barvy podléhá schválení řídícího orgánu.
 • Haly: utkání je možné pořádat v hale splňující podmínky pro halu Kategorie IV – haly pro celostátní soutěže. Play-up v hale splňující podmínky pro halu Kategorie III – haly pro vyšší celostátní soutěže.
 • Trenérské vedení: trenér licence C.
 • Postup: vítězové sérií 2. kola play-up postupují přímo do Národní ligy, poražení v sériích 2. kola play-up hrají B-NL v sérii na tři vítězná utkání
 • Sestup: 11. a 12. družstvo v každé skupině a dále čtyři nejhorší družstva na 10. místě (celkem 14 družstev) sestupují do Regionální ligy;
 • Hrací čas: základní část 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. přestávka, příp. 5 min. prodloužení, před nímž je 2 min. přestávka bez změny stran; minimální čas na jedno utkání je 180 minut; umožnit družstvům minimálně 30 min. rozcvičku na připraveném hřišti; tj. vstup na připravené hřiště nejpozději 40 min. před oficiálním začátkem utkání. Minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 18 hodin.  V případě kolize je nutná dohoda obou pořadatelů. play-up 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. přestávka, příp. 10 min. prodloužení, před nímž je 2 min. přestávka bez změny stran; minimální čas na jedno utkání je 210 minut; umožnit družstvům minimálně 30 min. rozcvičku na připraveném hřišti; tj. vstup na připravené hřiště nejpozději 40 min. před oficiálním začátkem utkání. Minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 18 hodin.
 • Hrací den: Pokud není uvedeno jinak, je hracím dnem utkání sobota nebo neděle v rámci přiděleného víkendu. Pokud k přidělenému hracímu víkendu utkání připadá i státní svátek (jedná se o pátek či pondělí), může pořadatel za hrací den zvolit i tento den. Hracím dnem 5. utkání sérií 1. kola play-up je úterý 10. nebo středa 11. 3. 2020. Oficiální hrací den utkání základní části musí pořádající družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. Za oficiální hrací den nadstavbové části soutěže je považován den uvedený v hlášence o utkání. Dohoda oddílů na termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.
 • Povolené časy začátků utkání:

v den před dnem pracovního volna nejdříve v 14:00 hod., nejpozději ve 20:00 hod.;

v den před pracovním dnem (pro přejezd z utkání předchozího dne) nejdříve v 10:00 hod., nejpozději v 18:00 hod.;

v den před pracovním dnem (v případě jednoho utkání v daném víkendu) nejdříve v 13:00 hod., nejpozději v 18:00 hod.;

v pracovní den nejdříve v 18:00 hod., nejpozději ve 20:30 hod.;

Tři kategorie časů začátků utkání dle vzdálenosti soupeřů (vzdáleností se rozumí vzdálenost sídel oddílů při stanovení nejrychlejší trasy na mapy.cz):

I. (do 150 km) max. rozsah 

II. (150 – 300 km) den před dnem pracovního volna max. rozsah, den před pracovním dnem nejpozději v 17:00 hod. 

III. (nad 300 km) den před dnem pracovního volna max. rozsah, den před pracovním dnem nejpozději v 16:00 hod.

Žádosti o změnu termínu (týká se i jiného než povoleného času začátku utkání) se během soutěže posuzují dle článku 9 Soutěžního řádu florbalu.

 • Soutěžní kauce: 6.000,- Kč.
 • Startovné: 10.000,- Kč.
 • Odměna rozhodčímu: 750,- Kč základní část; 800,- Kč play-up
 • Věkové kategorie: hrají muži (ročníky nar. 2000 a starší), junioři (ročníky nar. 2001 a 2002).
 • Upozornění: účastník Divize je povinen přihlásit do soutěže družstvo ve dvou mládežnických kategoriích (junioři, dorostenci, starší žáci, mladší žáci, elévové nebo přípravka), pokud tak neučiní, bude zařazen do úrovně soutěže, v níž podmínku mít družstva mládeže splní. Po vstřelené brance mohou na hřiště vstupovat hráči pouze za účelem střídání.
 • Ostatní povinnosti: Oddíl je povinen nastoupit k utkání Divize v minimálním počtu 10 hráčů v poli a 1 brankář pod hrozbou sankce do maximální výše 5.000,- Kč. Oddíl je povinen uvádět v hlášence o utkání barevnou kombinaci dresu, v níž nastoupí k domácímu utkání. Hostující oddíl je povinen se k utkání dostavit se dvěma sadami dresů (jednou světlou a druhou tmavou). Funkční prádlo, které není skryto pod dresem, musí být černé barvy nebo musí mít shodnou barvu s převládající barvou dresu.

Předpis soutěže Olomoucký přebor mužů (7OM7-A) pro ročník 2019/2020

 • Základní část (ZČ):

11 družstev, každé s každým dvoukolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji utká 5 družstev (jedno družstvo má vždy volno) a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání), každé družstvo pořádá 2 turnaje. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích

 • Hodnocení výsledků: Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
 • Postup: 1. družstvo po ZČ přímo do Olomoucké ligy mužů.
 • Sestup: 

  Případní sestupující podle počtu sestupujících z vyšších soutěží.

 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut. Minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 90 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Žádosti o změnu termínu během soutěže se posuzují dle Předpisu o změnách termínů ligových soutěží.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.
 • Soutěžní kauce: 3.000,- Kč
 • Startovné: 5.000,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 350,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje.
 • Věkové kategorie: mohou hrát muži (nar. 31. 12. 2000 a starší), junioři (nar. 1. 1. 2001 až 31. 12. 2002) a ženy (nar. 31.12. 2000 a starší) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Upozornění: Pořadatel je povinen zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj minimálně (branky, vyloučení hráčů, time-outy, nástupy brankářů, střídání brankářů a čas brankářů na hřišti, jméno zadavatele on-line přenosu).