Předpis soutěže Olomoucká liga elévů

 pro ročník 2018/2019

 

 • Základní část (ZČ):

Hraje se systémem 3+1 na dvou hřištích. 17 družstev. V rámci jednoho kola se odehrají vždy 3 turnaje. Na turnaj se sjede vždy 5 družstev a hrají 1x každý s každým dle Rozpisu utkání; 2 družstva mají volno. Oddíly FBC Přerov, FBC Lutín, SK K2 Prostějov a FBS Olomouc pořádají 3 turnaje, ostatní družstva pořádají 2 turnaje. Pořadatel hradí veškeré náklady na pořádání turnaje včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

Pořadatel turnaje zajistí nákup a předání cen pro 1. – 5. družstvo na turnaji.

 • Tresty (vyloučení): 2-minutová a 5-minutová vyloučení budou nahrazena trestným střílením.
 • Hodnocení výsledků: Každý turnaj se vyhodnocuje zvlášť !!! Nevede se dlouhodobá tabulka soutěže !!!

  Konečný výsledek utkání je dán součtem vstřelených branek na jednotlivých hřištích.

  (příklad: 1. hřiště 7:0, 2. hřiště 0:6 = výsledek utkání 7:6)

Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

O pořadí na turnaji rozhoduje: 1. vyšší počet bodů, 2. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání, 3. brankový rozdíl ze vzájemných utkání, 4. brankový rozdíl ze všech utkání, 5. los.

Zapisovatel zaznamená pouze počet vstřelených branek; branky, asistence a vyloučení na 2 a 5 minut rozhodčí zapisovateli nehlásí.

 • Zápis o utkání, soupiska hráčů a realizačního týmu:

Při utkáních se používá zjednodušený Zápis o utkání. Každé družstvo odevzdá pořadateli před svým prvním utkáním vyplněný zjednodušený Zápis o utkání.

 • Postup: Ne.                         
 • Sestup: Ne.
 • Trenérské vedení: Trenér licence D.
 • Hrací čas: 2 x 12 minut (čas se nezastavuje, zastavuje se pouze při zranění), 2 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 30 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Žádosti o změnu termínu během soutěže se posuzují dle Předpisu o změnách termínů ligových soutěží.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději v 1800 hod. Turnaj nesmí být rozdělen vloženým utkáním jiné soutěže. Jiné časy nebo případné rozdělení turnaje podléhají schválení.
 • Rozměry hřiště: Hraje se na hřištích o rozměrech min. 18 x 10 m, max. 22 x 12 m. Povinně vyznačeny pouze branková čára (2 až 2,5 m od zadního mantinelu) a body pro vhazování. Středová čára je pouze vylepená na matinelech, brankoviště být vyznačeny nemusí.
 • Rozměry branky: Hraje se na brankách dle pravidel florbalu snížených od horní tyče o 30 cm.
 • Soutěžní kauce: 1.500,- Kč
 • Startovné: 2.000,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 110,- POZOR !!! na každém hřišti píská jeden rozhodčí !!!
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje.
 • Věkové kategorie: mohou hrát elévové (nar. 1.1. 2008 až 31.12. 2009) a hráčky (nar. 1.1. 2007 až 31.12. 2011); dále mohou nastupovat hráči a hráčky po dovršení 7 let.
 • Důležité: Pro oddíly, které mají v soutěži více družstev. Hráč může v jeden den nastoupit pouze za jedno družstvo elévů. Výjimkou je start brankáře, který může nastoupit za jiné družstvo svého oddílu jako hráč v poli a naopak.
 • Upozornění: Následující pracovní den po sehrání utkání odeslat naskenované zápisy na e-mail: cholek@ceskyflorbal.cz
 • Soutěže hrané turnajovým způsobem
  Informace k soutěžím – mladší žáci, elévové, přípravka, mladší žákyně a elévky
  - používají se pouze papírové zjednodušené zápisy o utkání (ZZOU), tzn. elektronický zápis se nedělá - vyhlášení pořadí družstev na turnaji není povinné – doporučení je, pořadí nevyhlašovat - předání cen zúčastněným družstvům není povinné – doporučení je, buď předat v rámci ukončení turnaje nebo po posledním utkání družstva - výsledky jednotlivých utkání se po turnaji nezapisují do FISu - papírové ZZOU se po turnaji posílají naskenované e-mailem na cholek@ceskyflorbal.cz