Předpis soutěže 2. liga juniorů - skupina 7 (7XJ2 - A)

pro ročník 2019/2020

 

 • Základní část (ZČ):

11 družstev, každé s každým dvoukolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji utká 5 družstev (jedno družstvo má vždy volno) a odehrají utkání dle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání), každé družstvo pořádá 2 turnaje. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

 • Hodnocení výsledků:

Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

 • Vstup do celostátní soutěže juniorů: Do celostátní soutěže juniorů je možné se přihlásit při splnění podmínek stanovených v předpisu této soutěže.
 • Podmínky účasti v 2. lize juniorů – skupina 7 pro sezónu 2020/2021: Půjde o otevřenou soutěž, do které mohou oddíly přihlašovat pouze jedno družstvo. Oddíl může do soutěže přihlásit družstvo pouze v případě, že se v předchozím ročníku účastnil soutěže kategorie juniorů.

V případě přihlášení více než 11 družstev budou do soutěže zařazena družstva v pořadí podle konečného umístění ve všech juniorských soutěžích v soutěžním ročníku 2019/2020.

Přednost dostanou družstva z nejvyšší soutěže juniorů a vítězové 3. ligy juniorů - skupiny 7A a 7B.

 • Sestup: Případní sestupující podle počtu sestupujících z vyšších soutěží.
 • Trenérské vedení: Trenér licence C – platí pro družstva, která nestartují v soutěži prvním rokem. Trenér licence D.
 • Hrací čas: 3 x 15 minut (čistý čas), 5 minut přestávka, minimální čas na jedno utkání je 90 minut, umožnit družstvům 5-ti minutovou rozcvičku na hřišti.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.
 • Soutěžní kauce: 3.000,- Kč
 • Startovné: 4.000,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 350,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje
 • Věkové kategorie: mohou hrát junioři (nar. 1.1. 2001 až 31.12. 2002), dorostenci (nar. 1. 1. 2003 až 31. 12. 2004) a juniorky (nar. 1.1. 2001 až 31.12. 2002) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Upozornění: Pořadatel je povinen zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj minimálně (branky, vyloučení hráčů, time-outy, nástupy brankářů, střídání brankářů a čas brankářů na hřišti, jméno zadavatele on-line přenosu).