Předpis soutěže 2. liga dorostenců - skupina 7 A (7XK2-A) pro ročník 2018/2019

 • Základní část (ZČ):

12 družstev, každé s každým dvoukolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji utká 6 družstev a odehrají utkání podle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání), 11 družstev pořádá 2 turnaje, 1 družstvo žádný. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj, včetně výplaty rozhodčích. Družstvo Floorball player FBC Droždín přispívá pořadateli svých utkání paušální částkou 850,- Kč za utkání.

 • Hodnocení výsledků: Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
 • Vstup do celostátní soutěže dorostenců: Do celostátní soutěže dorostenců je možné se přihlásit při splnění podmínek stanovených v předpisu této soutěže.
 • Podmínky účasti v 2. lize dorostenců – skupina 7A pro sezónu 2019/2020: Půjde o otevřenou soutěž, do které mohou oddíly přihlašovat pouze jedno družstvo. Oddíl může do soutěže přihlásit družstvo pouze v případě, že se v předchozím ročníku účastnil soutěže kategorie dorostenců. V případě přihlášení více než 11 družstev budou do soutěže zařazena družstva v pořadí podle konečného umístění ve všech dorosteneckých soutěžích v soutěžním ročníku 2018/2019. Přednost dostanou družstva z nejvyšší soutěže dorostenců.
 • Sestup: Případní sestupující podle počtu sestupujících z vyšších soutěží.
 • Upozornění: od sezóny 2019/2020 bude počet účastníků 2. ligy dorostenců - skupina 7A omezen na jednu 11 člennou skupinu.
 • Trenérské vedení: Trenér licence D.
 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání:

Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.

 • Soutěžní kauce: 3.000,- Kč
 • Startovné: 3.500,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 200,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje.
 • Věkové kategorie: mohou hrát dorostenci (nar. 1.1. 2002 až 31.12. 2003), starší žáci (nar. 1. 1. 2004 až 31. 12. 2005) a dorostenky (nar. 1.1. 2002 až 31.12. 2003) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Upozornění: Pořadatel je povinen zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj minimálně (branky, vyloučení hráčů, time-outy, nástupy brankářů, střídání brankářů a čas brankářů na hřišti, jméno zadavatele on-line přenosu).