Předpis soutěže 2. liga dorostenců - skupina 7 A (7XK2-A) pro ročník 2019/2020

 • Základní část (ZČ):

9 družstev, každé s každým tříkolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva na dvou místech. Každé družstvo sehraje na jednom turnaji dvě utkání. Pořadatel hradí veškeré náklady na pořádání turnaje včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

 • Hodnocení výsledků: Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.
 • Vstup do celostátní soutěže dorostenců: Do celostátní soutěže dorostenců je možné se přihlásit při splnění podmínek stanovených v předpisu této soutěže.
 • Podmínky účasti v 2. lize dorostenců – skupina 7A pro sezónu 2020/2021: Půjde o otevřenou soutěž, do které mohou oddíly přihlašovat pouze jedno družstvo. Oddíl může do soutěže přihlásit družstvo pouze v případě, že se v předchozím ročníku účastnil soutěže kategorie dorostenců. V případě přihlášení více než 11 družstev budou do soutěže zařazena družstva v pořadí podle konečného umístění ve všech dorosteneckých soutěžích v soutěžním ročníku 2018/2019. Přednost dostanou družstva z nejvyšší soutěže dorostenců.
 • Trenérské vedení: Trenér licence C – platí pro družstva, která nestartují v soutěži prvním rokem. Trenér licence
 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut. Minimální doba mezi začátky utkání jednoho družstva je 90 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání:

Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.

 • Soutěžní kauce: 3.000,- Kč
 • Startovné: 3.500,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 250,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS kraje.
 • Věkové kategorie: mohou hrát dorostenci (nar. 1.1. 2003 až 31.12. 2004), starší žáci (nar. 1. 1. 2005 až 31. 12. 2006) a dorostenky (nar. 1.1. 2003 až 31.12. 2004) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Upozornění: Pořadatel je povinen zabezpečit vyplňování elektronického zápisu o utkání (ZOU) a generovat z něj minimálně (branky, vyloučení hráčů, time-outy, nástupy brankářů, střídání brankářů a čas brankářů na hřišti, jméno zadavatele on-line přenosu).