Předpis soutěže 2. liga dorostenců - skupina 7 A (7XK2-A) pro ročník 2017/2018

 • Základní část (ZČ):

12 družstev, každé s každým dvoukolově. Hrají se jednodenní turnaje vždy dva současně na dvou místech, kdy se vždy na jednom turnaji utká 6 družstev a odehrají utkání podle rozpisu (každé družstvo na jednom turnaji 2 utkání), 11 družstev pořádá 2 turnaje, 1 družstvo žádný. Pořadatel hradí všechny náklady na turnaj, včetně výplaty rozhodčích. Družstvo Floorball player FBC Droždín přispívá pořadateli svých utkání paušální částkou 800,- Kč za utkání.

 • Nadstavba o postup:

Nejlepší družstvo po ZČ z každé divize, které může postoupit do 1. ligy. Hraje se na dvě utkání doma x venku, postupuje družstvo, v jehož prospěch je rozdíl ve skóre ze součtu skóre obou utkání; pokud je celkové skóre z obou utkání vyrovnané, následuje po 3. třetině druhého utkání 5 minutové limitované prodloužení (čistý čas), končící případným vstřelením branky (náhlá smrt). Pokud o vítězi nerozhodne ani limitované prodloužení, následují trestná střílení dle pravidel florbalu (5 hráčů z každého družstva). Volbu pořadatelství prvního utkání má lépe umístěné družstvo po ZČ z jednotlivých divizí; rozhoduje: 1. umístění v divizi, 2. průměr počtu získaných bodů na zápas, 3. los. Pořadatel hradí veškeré náklady na pořádání turnaje včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

 • Hodnocení výsledků:

Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

 • Postup: 1. družstvo po nadstavbě přímo do 1. ligy dorostenců – skupina D.
 • Sestup:

Automatickým sestupujícím je družstvo FBS Olomouc B.

Případní další sestupující podle počtu sestupujících z vyšších soutěží.

Upozornění: od sezóny 2018/2019 bude počet účastníků 2. ligy dorostenců – skupina 7A omezena na 11-ti člennou skupinu.

 • Trenérské vedení: Trenér licence C – platí pro družstva, která nestartují v soutěži prvním rokem. Trenér licence D.
 • Hrací čas: 3 x 12 minut (čistý čas), 3 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 70 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Dohoda oddílů o změně termínu utkání, bude při dodržení všech ustanovení článku 9 Soutěžního řádu florbalu schválena.

 • Povolené časy začátku utkání:

Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději ve 2000 hod. Jiné časy podléhají schválení.

 • Soutěžní kauce: 3.000,- Kč
 • Startovné: 3.500,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 200,- Kč, v případě odehrání utkání samostatně mimo turnaj odměna 400,- Kč
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS FbU
 • Věkové kategorie: mohou hrát dorostenci (nar. 1.1. 2001 až 31.12. 2002), starší žáci (nar. 1. 1. 2003 až 31. 12. 2004) a dorostenky (nar. 1.1. 2001 až 31.12. 2002) - při zachování platnosti pravidla 50% hráčů z aktuální soupisky či mladší mužské kategorie.
 • Doporučení: zajistit vyplnění technického on-line přenosu (branky, vyloučení hráčů, time outy a nástupy brankářů) včetně provedení kontroly správnosti nastupování hráčů před utkáním (zadání sestav družstev a provedení kontroly v systému FIS), výsledek kontroly zapisovatel sdělí rozhodčím utkání.
 • Upozornění: start hráčů za různá družstva svého oddílů Za družstvo mohou nastoupit v jednom soutěžním utkání vždy dva hráči dané věkové kategorie z každé jiné soupisky jiných družstev téhož oddílu startujících ve stejné věkové kategorii. Za družstvo může nastoupit i třetí hráč dané věkové kategorie ze soupisek jiných družstev téhož oddílu startujících ve stejné věkové kategorii v případě, že tento hráč startuje jako brankář.

Hráč, který za družstvo nastoupil v určitý den, již není oprávněn ve stejný den nastoupit za jiné družstvo hrající stejnou úroveň soutěže.