Předpis soutěže Olomoucká liga mladších žáků

 pro ročník 2017/2018

 

 • Základní část (ZČ):

Hraje se systémem 5+1. 16 družstev. V rámci jednoho kola se odehrají 3 turnaje.Na turnaj se sjede 5 družstev a hrají 1x každý s každým dle Rozpisu utkání; 1 družstvo má volno. Každé družstvo pořádá 2 turnaje a má 1x volno.Pořadatel hradí veškeré náklady na pořádání turnaje včetně výplaty a cestovních náhrad rozhodčích.

Pořadatel turnaje zajistí nákup a předání cen pro 1. – 5. družstvo na turnaji.

 • Tresty (vyloučení): 2-minutová a 5-minutová vyloučení budou nahrazena trestným střílením.
 • Hodnocení výsledků: Každý turnaj se vyhodnocuje zvlášť !!! Nevede se dlouhodobá tabulka soutěže !!!

Za vítězství se družstvu do tabulky přidělují 3 body; v případě nerozhodného výsledku se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

O pořadí na turnaji rozhoduje: 1. vyšší počet bodů, 2. vyšší počet bodů ze vzájemných utkání, 3. brankový rozdíl ze vzájemných utkání, 4. brankový rozdíl ze všech utkání, 5. los.

 • Zápis o utkání, soupiska hráčů a realizačního týmu: Při utkáních se používá zjednodušený Zápis o utkání. Každé družstvo odevzdá pořadateli před svým prvním utkáním vyplněný zjednodušený Zápis o utkání.
 • Postup: Ne.                         
 • Sestup: Ne.
 • Trenérské vedení: Trenér licence D.
 • Hrací čas: Turnaj s 5-ti účastníky - 2 x 10 minut (čistý čas), 2 minuty přestávka, minimální čas na jedno utkání je 35 minut.
 • Hrací den: Hrací dny jsou sobota nebo neděle dle Rozpisu utkání.

Hrací den musí družstvo nahlásit v termínu pro dodání potvrzení o zajištění haly – tj. do 20. července. K žádosti o změnu termínu na jiný víkend, podané do 20. července je nutno přiložit souhlas všech zúčastněných družstev a důvod žádosti.

Žádosti o změnu termínu během soutěže se posuzují dle Předpisu o změnách termínů ligových soutěží.

 • Povolené časy začátku utkání: Sobota i neděle nejdříve v 800 hod. nejpozději v 1800 hod. Turnaj nesmí být rozdělen vloženým utkáním jiné soutěže. Jiné časy nebo případné rozdělení turnaje podléhají schválení.
 • Rozměry hřiště: Hraje se na hřištích o rozměrech min. 32 x 16 mmax. 36 x 18m. Povinně vyznačeny pouze branková čára (2 až 2,5m od zadního mantinelu) a body pro vhazování. Středová čára a brankoviště být vyznačeny nemusí.
 • Rozměry branky: Hraje se na brankách dle pravidel florbalu snížených od horní tyče o 15 cm.
 • Soutěžní kauce: 2.000,- Kč
 • Startovné: 2.500,- Kč
 • Odměna rozhodčím: 110,-
 • Cestovné rozhodčím: viz Předpis o vyplácení cestovních náhrad v soutěžích OL a MS FbU
 • Věkové kategorie: mohou hrát mladší žáci (nar. 1.1. 2005 až 31.12. 2006), elévové (nar. 1.1. 2007 až 31.12. 2008) a žákyně (nar. 1. 1. 2004 až 31. 12. 2008)
 • Důležité: Pro oddíly, které mají v soutěži více družstev. Hráč může v jeden den nastoupit pouze za jedno družstvo mladších žáků. Výjimkou je start brankáře, který může nastoupit za jiné družstvo svého oddílu jako hráč v poli a naopak.